Moduły pH/redoks/Wi-Fi

Moduły pH/redoks/Wi-Fi

Bayrol

 • 3.340,00 zl
  Cena jednostkowa za 
Z wliczonym podatkiem. Koszt wysyłki obliczony przy kasie.


lektrolizery Salt Relax PRO i POWER firmy BAYROL przeznaczone są do prywatnych basenów o objętości kolejno do 70 m3 i 170 m3. Umożliwiają one montaż opcjonalnych modułów do pomiaru i regulacji odczynu pH wody oraz potencjału redoks, a także modułu Wi-Fi do połączenia z bezprzewodową siecią lokalną WLAN (Wireless Local Area Network) umożliwiającą zdalną obsługę elektrolizera za pomocą komputera, tabletu czy smartfona.

Moduł pH

Utrzymywanie odczynu wody na stałym zalecanym poziomie pH = 7,0 – 7,4 jest bardzo istotne, gdyż od tego zależy skuteczność dezynfekcji chlorem. Odczyn wody powinien być sprawdzany i regulowany ręcznie co najmniej raz w tygodniu, jednakże zastosowanie modułu pH, który automatycznie mierzy i kontroluje tę wartość, zwalnia właściciela basenu od tych dodatkowych czynności.

Najczęściej podczas eksploatacji basenów istnieje tendencja do wzrostu odczynu wody, natomiast konieczność podnoszenia odczynu i dozowania pH-Plus występuje statystycznie nie więcej niż w 1% basenów i jest w zasadzie spowodowana niskim pH wody czerpanej ze studni, bądź powtarzającymi się opadami „kwaśnego” deszczu w niektórych rejonach kraju.

Zakres dostawy

 1. Uchwyt pompy
 2. Pompa perystaltyczna 1,5 – 7,0 l/h
 3. Zawór stopowy z filtrem
 4. Zawór dozujący (montaż w celi chloru)
 5. Zacisk elektrody
 6. Roztwór buforowy pH 10
 7. Roztwór buforowy pH 7
 8. Płyn do czyszczenia elektrod
 9. Nakrętka na pojemnik korektora pH z otworem
 10. Płytka PCB pH typu plug in
 11. Elektroda pH z przewodem 2 m i wtyczką BNC
 12. Przewód tłoczny PE 6x4 mm
 13. Przewód ssawny PVC 6x4 mm

Dane techniczne

Pomiar odczynu pH wody Elektroda kombinowana pH
Regulacja pH 
1-stronna, jako opcja 2-stronna (pH-Minus/pH-Plus)
 Zakres pomiaru pH 0 – 10 pH
Dokładność pomiaru pH
0,1 pH
 Kalibracja elektrody pH 1- lub 2-punktowa (bufory pH 7 i pH 10)
Wydajność pompy perystaltycznej pH
1,5 – 7,0 l/godz regulowana bezstopniowo
Alarmy pH

Dozowanie pH

Zbyt wysoka/niska wartość pH

Alarm czasu dozowania pH

Instalacja modułu pH

Po odłączeniu od sieci elektrolizera Salt Relax płytkę PCB pH (10) typu plug in należy zainstalować w odpowiednich gniazdach płyty głównej elektrolizera, a elektrodę pH (11) w gwintowanym otworze uchwytu elektrod za pośrednictwem zacisku elektrody (5). Wtyk BNC elektrody podłączyć do odpowiedniego gniazda od spodu elektrolizera. Dopiero po zainstalowanie płytki PCB pH uruchomione zostaną wszystkie opcje menu elektrolizera związane z pomiarem i regulacją pH.

Pompa perystaltyczna z regulowaną płynnie wydajnością powinna być zainstalowana w pobliżu elektrolizera i podłączona przewodem elektrycznym do odpowiednich zacisków na płycie głównej. Przewód ssawny (13) zakończony z jednej strony zaworem stopowym (3) należy umieścić poprzez nakrętkę w pojemniku z korektorem pH, a z drugiej strony podłączyć do strony ssawnej wężyka dozującego pompy. Zawór dozujący (4) należy wkręcić w otwór w celi chloru i połączyć ze stroną tłoczną wężyka dozującego pompy.

Po podłączeniu przewodu zasilającego elektrodę chloru i przewodu czujnika gazu (w celi chloru) do odpowiednich gniazd od spodu elektrolizera można włączyć zasilanie Salt Relax i rozpocząć uruchomienie, wprowadzanie nastaw i przeprowadzenie pierwszej kalibracji 2-punktowej układu pomiarowego pH przy pomocy roztworów buforowych pH 7 i pH 10.

Moduł redoks

Pomiar wolnego chloru jest metodą skomplikowaną i kosztowną, dlatego też w basenach prywatnych dokonuje się tego najczęściej pośrednio przez pomiar i regulację potencjału redoks.

Moduł redoks automatycznie mierzy i kontroluje tę wartość poprzez włączanie/wyłączanie elektrody chloru zapewniając utrzymywanie wolnego chloru na odpowiednim poziomie. 

Zakres dostawy

 1. Zacisk elektrody
 2. Roztwór buforowy 465 mV
 3. Płyn do czyszczenia elektrod
 4. Płytka PCB redoks typu plug in
 5. Elektroda redoks z przewodem 2 m i wtyczką BNC

Dane techniczne

Pomiar potencjału redoks Elektroda kombinowana redoks
Zakres pomiaru potencjału redoks 0 – 1000 mV
Dokładność pomiaru potencjału redoks 1 – 3 mV
Kalibracja elektrody redoks 1-punktowa (bufor 465 mV)

Instalacja modułu redoks

Po odłączeniu od sieci elektrolizera Salt Relax płytkę PCB redoks (4) typu plug in należy zainstalować w odpowiednich gniazdach płyty głównej elektrolizera, a elektrodę redoks w gwintowanym otworze uchwytu elektrod za pośrednictwem zacisku elektrody (1). Wtyk BNC elektrody podłączyć do odpowiedniego gniazda od spodu elektrolizera. Dopiero po zainstalowanie płytki PCB redoks uruchomione zostaną wszystkie opcje menu elektrolizera związane z pomiarem i regulacją potencjału redoks.

Po włączeniu zasilania Salt Relax można rozpocząć uruchomienie, wprowadzanie nastaw i przeprowadzenie pierwszej kalibracji 1-punktowej układu pomiarowego redoks przy pomocy roztworu buforowego 465 mV.

Potencjał redoks

W wielu reakcjach chemicznych występują procesy związane z przemieszczeniem elektronów z jednego atomu do drugiego, a proces polegający na utracie elektronów, czyli wzroście ładunku dodatniego przez atomy, cząsteczki lub jony nazywamy jest utlenianiem (oksydacją).

Proces odwrotny do reakcji utleniania polegający na pobieraniu elektronów przez atomy lub jony, czyli ze zmniejszaniem ładunku dodatniego, nosi nazwę redukcji.

Oba procesy redukcji i utleniania zachodzą jednocześnie, dlatego określamy je wspólnym mianem reakcji redukcji – utleniania lub w skrócie redoks (redukcja-oksydacja).

W wodzie basenowej znajdują się cząsteczki utleniające (np. wolny chlor), które mają dodatni potencjał redoks oraz reduktory (bakterie, grzyby, glony, zanieczyszczenia organiczne), które mają ujemny potencjał redoks. Wartość potencjału redoks ukazuje nam wzajemną relację między utleniaczami i reduktorami.

Im wyższy jest potencjał redoks tym większa jest szybkość działania, a zarazem skuteczność środka dezynfekcyjnego.

Ale z drugiej strony wyższy redoks ma także ujemne strony, gdyż jego wysoki poziom to duża liczba tzw. wolnych rodników, które mogą mieć negatywny wpływ na ludzkie DNA, mogą przyspieszać procesy starzenia się oraz powodować szereg chorób, jak miażdżyca, choroby serca czy nowotwory. Często woda o wysokim potencjale redoks nazywana jest wodą „martwą”.

Dlatego też woda pitna (z kranu) ma redoks na poziomie 200 mV. Warto tutaj wspomnieć, że niektóre wody uzdrowiskowe mają ujemny potencjał redoks na poziomie – 30 mV, czyli ze względów zdrowotnych są bardzo pożądane, ale nie mają praktycznie żadnych zdolności dezynfekcyjnych.

Potencjał redoks jest pośrednio związany z zawartością wolnego chloru w wodzie i jak widać na poniższym wykresie przy zawartości wolnego chloru 1,0 ppm (mg/l) redoks może wynosić od około 740 mV do 620 mV w zależności od wartości odczynu wody mieszczącej się odpowiednio w granicach od 6,8 pH do 8,2 pH. Im niższa jest wartość pH tym redoks jest wyższy.

Z drugiej strony przy stałej wartości pH zwiększanie zawartości chloru w wodzie powoduje wzrost potencjału redoks.

 

Moduł Wi-Fi

Moduł Wi-Fi służy do połączenia z bezprzewodową siecią lokalną WLAN (Wireless Local Area Network) i umożliwia zdalną obsługę elektrolizera za pomocą komputera, tabletu i smartfona. 

Zakres dostawy

 1. Moduł Wi-Fi z kablem połączeniowym
 2. Przepust kablowy

Instalacja modułu Wi-Fi

Po odłączeniu od sieci elektrolizera Salt Relax należy zainstalować dodatkowy przepust kablowy (2) oraz podłączyć przewody modułu do odpowiednich zacisków na płycie głównej elektrolizera.

Moduł Wi-Fi powinien być przymocowany na ścianie w suchym miejscu zapewniającym dobrą jakość odbioru. W przypadku złego odbioru można użyć ogólnie dostępnych w sprzedaży wzmacniaczy Wi-Fi.

Po włączeniu zasilania można dokonać uruchomienia i wprowadzić odpowiednie ustawienia w pozycji menu Network (Sieć).

Zdalne sterowanie urządzeniem Salt Relax PRO/POWER następuje za pośrednictwem portalu www.naturally-salt-poolacces.com, a na ekranie komputera czy smartfona zostaje wiernie odwzorowany wyświetlacz elektrolizera Salt Relax PRO/POWER.Polecamy również

STACJA POMIAROWO-REGULACYJNA EMEC WDPHOS

STACJA POMIAROWO-REGULACYJNA EMEC WDPHOS

Zwykła cena 9.305,00 zl
STACJA POMIAROWO-REGULACYJNA EMEC WDPHCL

STACJA POMIAROWO-REGULACYJNA EMEC WDPHCL

Zwykła cena 14.088,00 zl
STACJA POMIAROWO-REGULACYJNA EMEC LDPRC

STACJA POMIAROWO-REGULACYJNA EMEC LDPRC

Zwykła cena 15.808,00 zl
Stacja pomiarowo-regulacyjna Emec WDPHRH

Stacja pomiarowo-regulacyjna Emec WDPHRH

Zwykła cena 9.598,00 zl
Sterownik basenowy PCS - pH/Tlen

Sterownik basenowy PCS - pH/Tlen

Zwykła cena 100.000,00 zl