Stacja pomiarowo-regulacyjna Emec WDPHRH

Stacja pomiarowo-regulacyjna Emec WDPHRH

Emec

 • 9.598,00 zl
  Cena jednostkowa za 
Z wliczonym podatkiem. Koszt wysyłki obliczony przy kasie.

Bezpieczne i szybkie zakupy

BLIK PayLane PayPal

Stacja pomiarowo-regulacyjna Emec WDPHRH

 Dezynfekcja wody za pomocą chloru

  Pomiar/regulacja wartości pH i potencjału redoks

 Stacja WDPHRH służy do pomiaru i regulacji wartości pH i potencjału
redukcyjno-utleniającego redoks w prywatnych basenach.

 Regulator stacji jest zintegrowany z dwoma jednakowymi pompami
membranowymi typu V do dozowania korektora pH i chloru.

Opis

- Parametry wody mierzone są przez analogowe układy pomiarowe, a następnie są cyfrowo przetwarzane

przez mikroprocesor. Pozostałe zadania regulacyjne i monitorujące są także wykonywane przez mikroprocesor.

 

- Stacja posiada duży wyświetlacz LCD z dobrze widocznymi cyframi wartości pomiarowych pH i chloru.

 Menu regulatora obsługiwane za pomocą wciskanego pokrętła posiada wiele funkcji przydatnych w

codziennej eksploatacji, zwłaszcza dla małych, starych bądź nietypowych basenów.

 

- Standardowym rodzajem regulacji jest regulacja proporcjonalna częstotliwości impulsów dozujących

(zmiana częstotliwości dozowania pomp impulsowych). Ponadto można wybrać tryb regulacji
dwupołożeniowej (On/Off). W trybie tym można także zaprogramować pojedynczy skok pompy
co powtarzalną ilość minut. Jest to funkcja przydatna w małych bądź nietypowych basenach, gdzie
dobre wymieszanie wody jest częstym problemem.

 

- Stacja WDPHRH może być zamówiona tylko z dwoma jednakowymi pompami membranowymi o
wydajności po 10 l/h przy 3 barach. Ze względu na sterowanie impulsowe pomp stacja umożliwia
obsługę dużych jak i małych basenów (wanny SPA).

 

- Pompy wyposażone są w trwałe napędy elektromagnetyczne nie zawierające części ulegających
szybkiemu zużyciu. Podstawowe elementy pompy stykające się z dozowanymi substancjami jak
głowica, zawór stopowy z czujnikiem poziomu i zawór dozujący wykonane są z polifluorku
dwuwinilidenu (PVDF), a membrana z teflonu (PTFE). Materiały te są bardzo odporne na
agresywne substancje i zapewniają długą żywotność pomp.

 

- Regulator posiada funkcję Stand-By (Pogotowie) umożliwiającą wyłączenie regulatora z pracy
przez inne urządzenie, jak na przykład przez czujnik ciśnienia czy pompę obiegową wody. Po przejściu
w stan pogotowia funkcje regulacyjne i dozowanie zostają wstrzymane.
Jest to konieczne w sytuacji, gdy woda pomiarowa pobierana jest grawitacyjnie z basenu i nawet po
wyłączeniu pompy obiegowej następuje przepływ wody przez naczynie pomiarowe. Dopiero sygnał
dodatkowej blokady uruchamia funkcję Stand-by i powoduje wyłączenie dozowania.

 

- Elektrody pH i redoks umieszczone są w akrylowym naczyniu pomiarowym NPED4, w którym znajduje
się także czujnik przepływu

 

Cechy stacji WDPHRH


- Kompaktowa konstrukcja na tablicy o wymiarach 430 x 470 mm.
- Proste i przejrzyste menu w języku polskim oraz obsługa za pomocą jednego wciskanego pokrętła
nie wymaga specjalnych kwalifikacji.
- Dostęp do menu zabezpieczony hasłem.
- Możliwość wyboru regulacji proporcjonalnej częstotliwości impulsów dozujących lub dwupołożeniowej
(On/Off) - w trybie tym można także zaprogramować pojedynczy skok pompy co powtarzalną
ilość minut (funkcja przydatna np. w wannach SPA i małych basenach).
- Możliwość zaprogramowania zwłoki dozowania (regulacji) celem uzyskania właściwej polaryzacji
elektrod i stabilnych wartości pomiarowych po wyłączeniu i ponownym włączeniu stacji.
- Możliwość wybrania priorytetu dozowania korektora pH, czyli przed osiągnięciem wartości zadanej
pH dozowanie chloru jest wstrzymane.
- Możliwość programowego wyłączenia pomp dozujących lub ich ręcznego załączenia na zadany
okres czasu – funkcja przydatna przy rozruchu stacji i odpowietrzaniu pomp dozujących.
- Alarmy stacji - brak przepływu wody, maksymalny czas dozowania (regulacji), poziom cieczy
w pojemnikach oraz alarm sondy pH i redoksu (awaria).
- Pompy dozujące są standardowo wyposażone w czujniki poziomu dozowanych substancji w
pojemnikach.
- Filtr wody pomiarowej o zdolności oczyszczania 60 μm zapobiega zanieczyszczeniu elektrod.

 

Dane techniczne regulatora

 

Typ: WDPHRH
Rodzaj regulatora: proporcjonalny częstotliwości impulsów dozujących oraz dwupołożeniowy
On/Off
Zasilanie: 190 - 265 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: 32 W
Bezpiecznik: główny T 2,0 A , pomp T 800 mA,
Wyjścia pomp dozujących: z modulacją częstotliwości impulsów dozujących
Wskazania: podświetlany wyświetlacz LCD
Rodzaje alarmów: brak przepływu wody, maksymalny czas dozowania, awaria elektrody
oraz niski poziom cieczy w pojemnikach z korektorem pH i chlorem
Temperatura otoczenia: -100 do +500 C przy wilgotności względnej 0% – 95%
Wymiary regulatora: 215 x 230 x 125 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Wymiary stacji: 430 x 470 x 155 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Klasa ochrony: IP 65

 

 

Dane techniczne układu pomiarowego pH

 

Typ naczynia pomiarowego: NPED4 z czujnikiem przepływu
Materiał: akryl
Maksymalne ciśnienie: 5 bar
Przewód wody pomiarowej: PE 6 x 8 mm
Przepływ wody pomiarowej: 40 – 50 l/h
Kontrola przepływu: za pomocą czujnik przepływu, dodatkowa blokada Stand-by z zasilania
pompy obiegowej, czujnika ciśnienia lub innego urządzenia
Typ elektrody pH: EPHS - epoksydowa prętowa o średnicy 12 mm
Zakres pomiaru: 0 – 14 pH
Dokładność odczytu: 0,01 pH
Kalibracja: metoda dwupunktowa
Parametry regulacji: przy regulacji proporcjonalnej - wartość zadana i zakres proporcjonalności,
przy regulacji On/Off – wartości zadane górna i dolna
Podłączenie elektrody: złącze BNC z przewodem 0,8 m

 

Dane techniczne układu pomiarowego potencjału redoks

 


Typ naczynia pomiarowego: jak dla układu pH
Typ elektrody redoks: ERHS - epoksydowa prętowa o średnicy 12 mm
Maksymalne ciśnienie: 5 bar
Zakres pomiaru: 0 – 1000 mV
Dokładność odczytu: 1 mV
Kalibracja: metoda jednopunktowa
Parametry regulacji: przy regulacji proporcjonalnej - wartość zadana i zakres proporcjonalności,
przy regulacji On/Off – wartości zadane górna i dolna
Podłączenie elektrody: złącze BNC z przewodem 0,8 m

 

Dane techniczne pomp dozujących korektor pH i chlor

 

Maksymalna ilość skoków membrany: 180 1/min
Wysokość zasysania: 1,5 m
Lepkość dozowanej substancji: do 100 CPS
Temperatura otoczenia: 00 – 450 C
Temperatura dozowanej substancji: 00 – 500 C
Temperatura składowania i transportu: -100 C do +500 C
Emitowany hałas: 74 dbA
Klasa ochrony: IP 65

 

Materiały konstrukcyjne pomp

 


Obudowa: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym PPO
Głowica pompy: polifluorek dwuwinilidenu PVDF
Membrana: teflon PTFE
O-ringi: FPM (Viton), na życzenie EPDM (Dutral)
Kulki zaworów: spiek ceramiczny CE
Korpusy zaworów: polifluorek dwuwinilidenu PVDF
Przewód ssawny: polichlorek winylu PVC
Przewód tłoczny: polietylen PE
Pierścienie uszczelniające (o-ringi): elastomer fluorowy FPM (Viton)
Zawór dozujący: polifluorek dwuwinilidenu PVDF, kulka ceramiczna CE,
sprężyna ze stopu C276
Zawór stopowy z filtrem: polifluorek dwuwinilidenu PVDF
Czujnik poziomu: polifluorek dwuwinilidenu PVDF
Przewód czujnika poziomu: polietylen PE

 

 

Dane techniczne filtra wody pomiarowej

 


Typ: NFILS/60
Wkład filtrujący: siatkowy o dokładności oczyszczania 60 μm z PP
Przyłącza filtra: 1/2”, przewód PE 6 x 8 mm

 

 

Opakowanie

 

Każda wersja stacji dostarczana jest w kartonie zawierającym wszystkie materiały potrzebne do
montażu stacji:

 •  stacja,
 •  elektrody pH i redoks,
 •  roztwory buforowe pH 7,0 i pH 4,0 oraz 650 mV,
 •  płyn do czyszczenia elektrod,
 •  zawory kulowe 1/2” (2 szt) i kurek 3/8”’ do podłączenia wody pomiarowej,
 •  przewody wody pomiarowej z PE 6x8 mm (2x2 m),
 •  zawory stopowe z filtrami i czujnikami poziomu (2 szt),
 •  zawory dozujące 1/2” (2 szt),
 •  przewody ssawne i odpowietrzające z PVC 4x6 mm (4x2 m),
 •  przewody tłoczne z PE 4x6 (2x2 m),
 •  bezpieczniki zapasowe regulatora (2 szt),
 •  kołki mocujące (4 szt)
 •  instrukcja obsługi.


  Polecamy również

  STACJA POMIAROWO-REGULACYJNA EMEC WDPHOS

  STACJA POMIAROWO-REGULACYJNA EMEC WDPHOS

  Zwykła cena 9.305,00 zl
  STACJA POMIAROWO-REGULACYJNA EMEC WDPHCL

  STACJA POMIAROWO-REGULACYJNA EMEC WDPHCL

  Zwykła cena 14.088,00 zl
  STACJA POMIAROWO-REGULACYJNA EMEC LDPRC

  STACJA POMIAROWO-REGULACYJNA EMEC LDPRC

  Zwykła cena 15.808,00 zl
  Sterownik basenowy PCS - pH/Tlen

  Sterownik basenowy PCS - pH/Tlen

  Zwykła cena 100.000,00 zl
  Sterownik basenowy PCS - pH/Redox, Chlor

  Sterownik basenowy PCS - pH/Redox, Chlor

  Zwykła cena 100.000,00 zl